2.600 tỷ cùng mở đường giảm ùn nghẽn cửa ngõ bên Bắc TP HCM

Sở Giao thông thuộc Vận vận tải (GTVT) TP HCM đương chuẩn bị thực hành hai dự án mở mang lối Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý cùng tổng cựu đầu tư hơn 2.600 tỷ với nhằm xóa kẹt xe ở khúc trao vỡ lở giữa 2 lối nào là cùng lối Âu Cơ (quận Tân Bình, quận Tân Phú).

2600-ty-dong-mo-duong-giam-un-tac-cua-ngo-phia-bac-tp-hcm

Đường Trường Chinh – cửa ngõ đằng Bắc TP HCM thẳng tuột bị ùn nghẽn ra giờ cao chấm. Ảnh: Quỳnh Trần.

Do khu vực nào là có mật độ nhà cửa rất đông bởi vậy chỉ riêng kinh phí bồi thường giải tỏa hỉ giật hơn 2.232 tỷ với, đang kinh phí xây dựng là 374 tỷ với. Khu quản lý liên lạc tỉnh thành số phận 1 nhằm trao làm chủ đầu tư hết hai dự án nào là.

Trong đấy, 96 tỷ với là phí mở mang 645 m lối Tân Kỳ Tân Quý (khúc Cộng Hòa – Lê Trọng Tấn) nhằm đáp ứng 6 làn xe (từ 8 m lên 30 m). Đường Trường Chinh (khúc Cộng Hòa – Âu Cơ) trường 765 m, rộng 10-12 m cũng nhằm mở mang lên 30 m cho 6 làn xe cùng phí 278 tỷ với.

Khu quản lý liên lạc tỉnh thành số phận 1 cho biết hỉ bàn trao cắm mốc oắt giải tỏa ở hai dự án trên cho danh thiếp địa phương. UBND quận Tân Bình và UBND Tân Phú đương chuẩn bị triển khai bồi thường giải tỏa. Nếu có đủ bình diện phẳng trong suốt năm nay thời đầu năm 2018 có thể triển khai thi công.

Giao vỡ lở Âu Cơ – Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý có bình diện lối nhỏ hẹp mà lại cây xe rất đông bởi vậy tình trạng ùn nghẽn thẳng tuột xảy ra, nhất là trong suốt sườn giờ cao chấm sáng và bề. Việc nâng cấp, mở mang bình diện lối nhằm kỳ vẳng sẽ giải quyết nhằm chấm xui ùn nghẽn nào là.

Hữu Nguyên