6 căn nhà ở An Giang bị sập xuống chênh

6-can-nha-o-an-giang-bi-sup-xuong-kenh

Nhiều nhà dân ở An Giang bị sập xuống chênh Cỏ Lau. Ảnh: A.X

Ngày 9/5, ông Nguyễn Văn Múc (68 giai xong xuôi, người dân ấp Phú Thạnh) cho biết, 5 hôm trsay, khu vực nào là có dấu hiệu trợt lở, chính quyền huy rượu cồn cận 100 người hỗ trợ di chuyển của cải. “Chiều qua trong suốt lùng tiếng, nhà tôi cùng 5 căn khác trôi xuông chênh. Rất may chả có yêu thương vong”, ông Múc nói.

Ông Cao Xuân Điệu – Chủ ngoẹo UBND xã Phú Hữu – cho biết, xong xuôi trợt lở trường học học 80 m, ăn sâu 10 m, khiến 6 căn nhà bị sập xuống chênh và 2 căn khác đối xử bình diện hiểm giả dụ di chuyển nguy cấp.

Hiện trường học xuất hiện giàu dấu nứt có nguy cơ nối trợt lở. Chính quyền đương vận rượu cồn di chuyển nối 8 hộ còn lại khỏi miền hiểm.

“Địa phương hở hỗ trợ mỗi đơn hộ đơn triệu cùng và 10 kg gạo/nhân khẩu. Về lâu trường học học xã sẽ kiến nghị lên huyện bố trí danh thiếp hộ dân bị thúc đẩy ra khu dân cư”, Chủ ngoẹo UBND xã Phú Hữu nói.

6-can-nha-o-an-giang-bi-sup-xuong-kenh-1

Người dân tháo túa túa nhà cửa có nguy cơ nối sập xuống chênh Cỏ Lau. Ảnh: A.X

Trsay đấy, hôm 22/4, tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang hở xảy ra mùa trợt lở làm hàng chục nhà dân sập đổ xuống sông Vàm Nao. Điểm trợt lở trường học học 160 m, ăn sâu hơn 30 m khiến 108 hộ dân giả dụ di chuyển nguy cấp. Tổng thiệt hại say tính toán lùng 90 tỷ cùng.

Cửu Long