7 lượng cầu huyết quản ở Thủ đô cầu mong từ bỏ trên cao

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng tiếp quận Long Biên và Hai Bà Trưng do tỉnh thành Hà Nội đầu tư cùng kinh phí cận 3.600 tỷ cùng đặng khánh thành ra tháng 9/2010.

Chiều trường tuyến chính 5,8 km, trong suốt đấy cầu dải sông trường 3,7 km, lối dẫn hai đầu 1,68 km. Mặt cầu Vĩnh Tuy giờ rộng 19 m, hả đặng quy hoạch mở mang trong suốt thời đoạn 2 là 38 m, rộng nhất Việt Nam.

Cầu Vĩnh Tuy hoạt động góp phần rút ngắn lịch trình tự trọng điểm tỉnh thành ra quốc lộ 5 đi Hải Phòng, Quảng Ninh độ 3 km, giảm chuyên chở cho cầu Chương Dương và Long Biên.