Bên trong suốt đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông

Trung cạ tháng 2, toa tàu trước hết tuyến Cát Linh – Hà Đông tốt cẩu xuất hành ray tại nhà ga La Khê. Ngày 19/5, Ban quản lý bật cửa được người dân tham quan đoàn tàu và nhà ga. Toa đầu máy nhẹ quãng 35 tấn, trường 19 m, cao 3,8 m, rộng 2,8 m.