Cao tù và, khách sạn 5 sao băngu khi túa tháo dỡ phần lân hè

Công nhân dịp đương hoàn thiện cạc hạng mục tu bổ rút cuộc.

Ông Huỳnh Uy Hoa (65 thời đoạn, hàm quận 1) đền đi thể dục qua khu vực nào cho biết, thềm tường nhoáng hơn cũng bớt cảm giác ngột ngạt. “Trước đây dính có bồn hoa 2 đằng coi khá xinh, giò ai nghĩ nó đoạt thềm. Khi quận đập đi xung loanh quanh xít lười, bừa bộn nhiều song bây giờ thời ngon lành rồi”, ông Hoa cười, nói.