Cầu 75 tỷ xây giữa kiêng kị bỏ hoang ở Thanh Hoá

Ông Đoàn Khả Phú, Phó giám đốc Ban quản lý dự án liên lạc 3 (Sở liên lạc tải tỉnh giấc Thanh Hóa) cho biết, đánh đệ trình cầu Bến Kẹm đạt khối lượng 45%, thoả chi cả 30 tỷ mà lại ngưng thi đánh tự chót tháng 7/2013.

“Dự án nhất thời dứt do không trung bố trí xuể nguồn vốn”, ông Phú nói và cho hay lỡ qua đơn đánh ty địa phương có văn bản xin xuể đấu đầu tư phần còn lại cầu Bến Kẹm theo hình thức BOT, mà lại UBND tỉnh giấc có chửa phản nghịch lát.