Cầu 75 tỷ xây giữa từng bỏ hoang ở Thanh Hoá

Ông Đoàn Khả Phú, Phó giám đốc Ban quản lý dự án liên lạc 3 (Sở liên lạc chuyên chở thức giấc Thanh Hóa) cho biết, đả đệ trình cầu Bến Kẹm đạt khối lượng 45%, nhỉ chi trưởng 30 tỷ nhưng mà ngưng thi đả từ bỏ chót tháng 7/2013.

“Dự án tạm bợ ngưng do chẳng bố trí để nguồn vốn”, ông Phú nói và cho hay lỡ qua đơn tổ chức địa phương có văn bản xin để nối đầu tư phần còn lại cầu Bến Kẹm theo hình thức BOT, nhưng mà UBND thức giấc chửa bội nghịch khi.