Cầu dải bể trường nhất Việt Nam dần thành hình

Hệ thống đàng dẫn ở hai đầu nhằm màng màng kế 4 làn xe bay, mỗi đơn phía hai làn và ngăn cách do băng phân cách giữa rộng 3m.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc điều hành ta dự án – Tập đoàn Cienco4 cho biết, tốt thi công phần cầu và đàng dẫn, tổ chức huy động mỗi đơn ngày trưởng ngàn công nhân hòn và dính dáng trăm dụng cụ như 20 xà lan lùng to 1.500 tấn, hơn 200 màng màng bị đầu máy.

“Đây là đơn trong suốt những dự án thi công gặp giàu chướng ngại, phức tạp, như phông cáu yếu, thủy bề lên xuống bất thường, gió bão, hoi thúc đẩy to tới quá trình thi công” ông Hùng nhấn mạnh.