Cây dù nghi ngờ 200 thời đoạn chôn vùi ở cửa bể Cà Mau

Cây ô trường 17 m, đường kính 1,1 m nhỡ nổi người dân phát hiện bị vùi phủ trong suốt bùn gắt gao cửa bể Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).

Bị chôn vùi hàng chục năm ở cửa biển nhưng gỗ cây còn nguyên vẹn. Ảnh: CM

Bị chôn vùi dính líu chục năm ở cửa bể cơ mà gỗ lượng đang cựu vẹn. Ảnh: C.M.

Cán cỗ Kiểm sa Cà Mau nhận định lượng ô có cội nguồn xa cũ, cữ 200 năm tuổi, bị vùi phủ trong suốt bùn gắt gao dính líu chục năm.

“Địa phương tự trước tới nay chớ có loại gỗ quý ví thi thoảng này”, đơn kiểm sa nói và cho biết có thể lượng gỗ tự chốn khác trôi dạt tới cửa bể Nhà Diệu rồi bị vùi phủ.

Tuy ngâm tôm dưới bùn mặn lâu cơ mà lượng ô đang cựu vẹn, phần gốc hướng ra lục địa, ngọn hướng ra bể. Ước tính toán nó có ví cữ hơn 100 triệu cùng.

Phúc Hưng