Chống sào tre mò hến dưới đáy sông

Ông Trương Khắc Hùng, đơn người có 25 năm keo kiếtnh nghề nghiệp bồ cào hến cho hay, trước đây, người keo kiếtnh nghề nghiệp giả dụ ngụp lặn dưới sông, đi thụt lùi xuể kéo theo phương tiện bồ cào hến keo kiếtnh bằng tre. Bây bây giờ, người bồ cào hến chỉ việc đứng ở đuôi thuyền, cho máy phắt muộn đầu hàng sông rồi kéo rê que tre xuể hến ra lưới. Mỗi dò “thu lưới” nhẹ kiếm 10-12kg, mà lại đẵn là sỏi keo kiết giò hến giò bao lăm.