Cử tri phản ảnh ‘việc xử lý danh thiếp mùa tham nhũng to đương chậm’

Báo vin tổng hợp quan điểm, kiến nghị mức cử tri và quần chúng. # cả nác do ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ ngủm Uỷ ban trung ương MTTQ VN, đệ trưng trước Quốc hội sáng 22/5 cho chộ người dân lo lắng trước đơn mạng vấn đề yếu bại liệt có năm có chửa tốt đẩy lùi, khắc phục như: Tham nhũng, lãng phí, ô nhiễm môi trường…

cu-tri-phan-anh-viec-xu-ly-cac-vu-tham-nhung-lon-con-cham

Chủ ngủm Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đi giám sát khai khẩn cát ở huyện Đan Phượng chập đầu tháng 4/2017. Ảnh: Hoàng Thuỳ.

Cử tri ghi nhận, việc phát hiện, xử lý kỷ luật đối xử đồng có cán cỗ, công chức, trong suốt đấy có cả cạc lãnh đạo, cựu lãnh đạo vội vàng cao hỉ biểu đạt kiên dạ chính trị và bổn phận rất to mức Đảng, Nhà nác trước quần chúng. #.

Nhiều mùa án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng hỉ tốt điều tra và đưa tiễn ra xét xử. Tuy nhiên, cử tri cho rằng, việc phát hiện, xử lý cạc mùa việc, mùa án tham nhũng hoi hậu quả nghiêm trọng còn chậm; việc công rõ bổn phận quản lý Nhà nác mức cạc ngành, cạc vội vàng, nhất là đối xử đồng người đứng đầu trong suốt công việc quản lý đầu tư đơn mạng dự án lớn thắng liệt lỗ lã, công thất thoát to ngân sách quốc gia có chửa được kịp thời .

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, người dân đề nghị các cơ quan, tổ chức, trước cả là những người đứng đầu ở cạc vội vàng cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, thể hiện quyết dạ văn bằng những hành động cụ thể; kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán cỗ, công chức, bè hòn có cỗc lộ “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự dời hóa”.

Bức xúc về tình trạng khai thác cát trái phép

Trong lĩnh vực môi trường, cử tri cho rằng nàn khai khẩn cát trái phép là đơn cựu cớ cơ bản hoi sạt lở nghiêm trọng dọc các bờ sông, ven bể ở có địa phương, nhất là tại cạc củac giấc xứ Trung và Nam cỗ, công tác động trực tiếp đến đời mạngng và sinh sản mức người dân tại một số địa phương.

Đoàn Chủ ngủm MTTQ Việt Nam đã nhiều lần phản ánh đồng Quốc hội, Chính tủ dận tình trạng khai khẩn cát trái phép và nàn phá rừng, trong suốt đó hỉ 2 dọ kiến nghị đồng Chính tủ ra năm 2013, 2014 và 4 dọ bẩm liên tục tằn tại cạc kỳ hội mức Quốc hội khóa 13, 14 trong suốt cạc năm tự 2013 đến 2016.

Thủ tướng mạo cũng có dọ chỉ đạo cạc cỗ, ngành, chính quyền địa phương nếu như chấn chỉnh tình trạng này nhưng mà đến nay, việc khai khẩn cát trái phép và chặt đẹp phá rừng hẵng diễn ra với mức độ tinh tướng mạo, thách củac chính quyền và dư luận.

“Cử tri đề nghị nếu như xác định rõ bổn phận và xử lý nghiêm minh đối xử đồng người đứng đầu các địa phương đã không trung có giải pháp xử lý”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói và cho biết người dân cũng kiến nghị Thủ tướng mạo chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các cơ quan chức hay, chính quyền các cấp điều tra, tầm nã cứu trách nhiệm đối xử đồng cạc đối tượng, “nhóm lợi ích” khai thác cát trái phép, phá rừng, thách củac luật pháp; chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài.

Theo thống kê mức Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hỉ có cận 3.300 quan điểm, kiến nghị mức cử tri và quần chúng. # cả nác gửi đến kỳ hội của 3 mức Quốc hội. Trong đấy có trên 740 quan điểm, kiến nghị mức cử tri tốt phản chiếu qua cạc Đoàn đại biểu Quốc hội và hơn 2.500 quan điểm, kiến nghị mức quần chúng. # qua hệ thống Mặt sứt Tổ quốc Việt Nam cạc vội vàng.

Võ Hải