Đường cong ‘dát vàng’ ở Hà Nội mong từ bỏ trên cao

Mặt cắt ngang tuyến phố xá là 40 m, mỗi đơn bên có 3 làn xe dận.

Để xây dựng tuyến phố xá nào, Hà Nội nếu như phóng bình diện kì 470 cơ quan và nhà dân, tái định cư hơn 100 gia đình. Dự án lớp gặp khó khăn vì đơn căn số hộ dân cho rằng khúc tuyến 200 mét qua cạc băng 14, 15 Lâm Du, bọn Bồ Đề bị “nắn cong” hoi vung phí đầu hàng trăm tỷ đồng bạc phóng thích bình diện kì. Thành phố xá Hà Nội sau đó khẳng định, việc thực hành dự án thích hợp đồng quy hoạch, chỉ giới lối hồng hẵng nhằm cạc gấp có thẩm quyền duyệt.

Chủ ngoẹo UBND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải giảng giải, tinh tuyến lối có khúc cong đặng bảo đảm nguyên tố kỹ thuật và an ninh quốc phòng. Riêng khúc 200 mét người dân nói cong là lối thẳng, chớ bị nắn chỉnh trong suốt quá trình quy hoạch dự án.