Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm tiến tìm vì vướng áp điệu ngân cựu

Chiều 4/5, Thứ trưởng Giao tường Nguyễn Hồng Trường chủ trì cá hội kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đàng sắt thành ta thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông và chuẩn bị phương án vận hành ta khi đi ra khai hoang thương nghiệp.

Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án đàng sắt Vũ Hồng Phương cho biết, tới nay phần xây gắn, hoàn thiện nhà ga, khu depot căn bản đoạn, song phần đàng ray, nền nã đàng, dọc rào, đàng nội bộ… muộn tiến độ.

vuong-giai-ngan-von-du-an-duong-sat-cat-linh-dang-cham-tien-do

Các nhà ga đàng sắt thành ta thị thoả sắp hoàn tất. Ảnh: Giang Huy.

Theo ông Đường Hồng, Giám đốc điều hành ta dự án (Tổng thầu EPC – Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc), nguyên cớ muộn tiến độ là do thiếu vốn dĩ tốt que quyết toán danh thiếp phần việc can hệ. Dù Ban quản lý dự án đàng sắt cũng như Tổng thầu thoả hăng hái tiến đánh việc đồng Ngân dọc xuất nhập trưởngng Trung Quốc (China Eximbank), song nhà băng nào là chửa dời tiền tự khoản vay 250,62 triệu USD thoả ký giữa Chính lấp hai nác tốt điệu ngân.

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) Vũ Hồng Trường cho biết, cơ quan nào là thoả chuẩn bị tốt hấp thụ việc quản lý, vận hành ta tuyến Cát Linh – Hà Đông. Tuy nhiên, tốt tiến đánh việc tường suốt, cần phân định rõ bổn phận cụm từ Tổng thầu EPC và mốc xì thời kì theo giao kèo, tự đấy xác định những nội dung cần dời giao, đặc biệt là vấn đề huấn luyện nhân tiến đánh.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị danh thiếp tổ chức khẩn trương dỡ gỡ vướng đắt, nhất là vốn dĩ; xây dựng lớp lang tính sổ mau danh thiếp khối lượng thi tiến đánh hiện trường, bao gồm trưởng tính sổ cho nhà thầu phụ; bảo đảm tiến độ dự án tới quý báu 2/2018 khai hoang thương nghiệp.

Anh Duy