Gần 1.000 công nhân mất việc phản đối muộn giả tảng lương lậu

gan-1000-cong-nhan-nghi-viec-phan-doi-cham-tra-luong

Gần 1.000 công nhân thôi việc tụ hợp ở khuôn hòn đơn vị gọi lợi quyền. Ảnh: Phước Hiệp.

Ngày 16/5, cận 1.000 công nhân Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 (Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) hử thôi việc phản đối Công ty muộn ra cái điều tiền lương kéo dài cận đơn năm nay.

Theo giàu công nhân, tiền tiền lương tốt quy toan ra cái điều ra ngày 15 quy hàng tháng mà Công ty tới chót tháng mới chi ra cái điều. “Gần đơn năm nay đơn vị đừng ra cái điều tiền lương đúng hạn khiến cá sống cụm từ chúng mình gặp khó khăn”, đơn công nhân nói và cho biết trong suốt giàu cá hội, lãnh đạo Công ty hứa hẹn ra cái điều tiền lương đúng hạn mà đừng thực hành.

gan-1000-cong-nhan-nghi-viec-phan-doi-cham-tra-luong-1

Công ty hứa hẹn ra cái điều 80% ra ngày 17/5, đương 20% sẽ ra cái điều ra ngày 29/5, ngoại giả giàu công nhân đừng đồng ý và quăng quật ra phứt. Ảnh: Phước Hiệp

Một công nhân khác cho hay, những lót cần trao quy hàng theo chỉ tiêu, Công ty đề nghị hụi đả đêm mà đừng tốt thêm tiền; chế độ ăn uống đừng bảo đảm. “Chúng mình ngay đả việc ra ngày hắn, chủ nhật thế mà tiền lương đừng tốt tăng. Nhiều công nhân hắn thai sản đừng tốt tính sổ tiền và hỗ trợ theo quy toan”, người nào nói.

Chiều đồng ngày, nhà chức trách tỉnh giấc Quảng Nam và lãnh đạo Công ty hội thoại đồng công nhân. Bà Lê Thị Bé, giám đốc Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 hứa hẹn sẽ ra cái điều 80% tiền lương ra ngày 17/5, đương 20% sẽ ra cái điều ra ngày 29/5, ngoại giả giàu công nhân đừng đồng ý và quăng quật ra phứt.

Đắc Thành