Giao thông tỏ trọng tâm Sài Gòn rối loạn trong suốt mưa to

18h30, đàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng phứt Quốc bại lộ 13 kẹt rắn sau mẻ mưa to.

Năm nay, TP HCM xuể dự báo có lượng mưa to hơn những năm trước, tình trạng chìm cũng rất khó gán. Từ lắm tháng nay, danh thiếp công ty liên hệ tới công việc chống chìm như Sở Giao tinh thông Vận chuyên chở, Trung tim chống chìm, Công ty thoát nác tỉnh thành… hẵng lên danh thiếp phương án ứng phó trong suốt vụ mưa nà.