Giếng cổ ngàn năm nác trong suốt gắng ở Quảng Nam

Chiều 10/4, ông Phan Văn Cẩm, giám đốc Trung tim quản lí lí di tích và danh phanh Quảng Nam cho biết nhỡ phát bây chừ giếng cổ Chămpa ở (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) nổi xây dựng chót vậy ngữ 10.

Ảnh: Giếng có hình vuông, được xếp đá từ dưới lên. Ảnh: Đắc Thành

Giếng có ảnh vuông, nổi xấp keo kiệt tự dưới lên. Ảnh: Đắc Thành.

Theo ông Cẩm, vị trí giếng nằm cận ghép Chămpa Khương Mỹ. Giếng nổi đào ảnh vuông, bề trường mỗi một phía 1,3 mét, bề sâu hơn 10 mét. Thành giếng nổi xấp kì cọ keo kiệt.

“Trải qua trưởng nghìn năm, giếng bị vùi phủ. Khi phát bây chừ trọng điểm tiến hành nạo vét cho nguồn nác rất trong”, ông Cẩm nói và cho biết thêm bây chừ trọng điểm kết hợp cùng cạc chuyên gia tiếp kiến nghiên cứu và bảo tàng những di sản Chămpa ở địa phương.

Đắc Thành