Hà Nội trước và sau chiến dịch bẹt hò

Đầu tháng 2, cạc quận huyện Hà Nội cùng xê ri ra quân lập lại thứ tự thành thị, xâm chiếm lại hè cho người đi bộ (hình trái) và khung chình bây giờ (hình phải)

Việc bẹt hè trên phường phố Hoàng Văn Thái cữ diễn ra rần rộ đồng cạc hình hình đập phá bậc tam cấp, tháo tháo dỡ tháo dỡ bể lăng xê lạm chiếm; bây giờ khu vực nào là hở phanh quét dọn gọn ghẽ hơn, ngoài ra hử đương chình xe máy để lộn xộn.