Hai bung chứa chấp vũ khí bí ẩn trong suốt nhà ngữ Biệt hễ Sài Gòn

Hầm bí ẩn chứa chấp vũ khí đặng đào liền tại bình diện phông nền phòng khách, xung quanh quéo bung xây vạch, trét xi măng, có bề gàn 1,8 m, trường học 2,2 m, cao 1,7 m, có ống am hiểu hơi. Hầm phục vụ cá Tổng tiến tiến đánh và nổi dậy năm 1968 và giữ đặng bí ẩn tới chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975.