Hải Phòng cân trọi hàng loạt cây xanh trên lối hoa phụng

Chiều 8/5, sau khi thẩm tra thực tiễn trên tuyến lối có lượng xanh bị tâu trỉa, đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng đánh dìm: Công ty cổ phần đánh đệ đánh cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng hỉ “tâu quá trớn”, khiến hàng loạt lượng phụng bị trơ trụi.

Sở hỉ nhắc nhỏm phắt việc nào và Công ty dìm khuyết điểm, cam kết chẳng nhằm tái diễn.