Hành khách khứa chen lấn rời Hà Nội phai quê nghỉ lễ

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, tự đầu bây chừ bề, cây người đâm ra chạy tăng cao. Bến chuẩn bị hơn 200 chuyến xe phục vụ nhịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Các tuyến đông khách khứa cốt tử đi chạy Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình.