Hiệu cả có chửa thắng bổ nhậm, hơn 200 học trò không trung có giấy khen

Ngày 28/5, trong suốt lỡi tổng kết niên học cụm từ trường học Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang), bà Vũ Thị Niêm – vốn liếng tiệm trưởng – nói lãi xin lỗi vì có chửa dạng giao phần thưởng cho 225 học trò đạt thành tích, do giấy khen chẳng có chữ ký cụm từ lãnh đạo trường học.

“Hơn 30 năm trong suốt ngành giáo dục, dọ đầu tui đớn đau khi chứng kiến cảnh học trò cụm từ tui buồn bã ra chạy mà trên tay chẳng có phần thưởng xứng đáng. Có em nhỉ khóc cùng bố mẹ bộc trực sau đấy”, bà Niêm nói.

Ngoài học trò chẳng nổi dìm phần thưởng, trường học có 4 tía đạt thành tích trong suốt học tập, giảng dạy cũng chẳng nổi vinh danh.

Hơn 200 học đâm ra của trường buồn bã, khóc với cha mẹ khi không được nhận phần thưởng. Ảnh: Kiên Lương.

Học đâm ra trong suốt lỡi tổng kết. Ảnh: Kiên Lương.

Theo bà Niêm, tháng 8/2011, bà nổi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận bổ nhậm tiến đánh tiệm trưởng (5 năm). Hiện, nhỉ hết thời kì hạn mà bà chẳng nổi tái bổ nhậm.

“Về bình diện pháp lý tui chẳng đương là tiệm trưởng, chẳng dạng ký giấy khen cho học trò và tía cụm từ trường học”, bà Niêm nói và cho biết cũng chẳng dạng ủy quyền cho tiệm phó thác ký cầm. Trước đấy, trường học nhỉ vắng cùng danh thiếp ngành chức năng mà tổ chức quản lý chẳng bội phản chập.

Ông Phạm Văn Hậu – Phó Chủ nhổm UBND huyện Vĩnh Thuận – cho biết, do ông đi học lắm tháng qua vì thế chẳng cầm cố sự việc. “Sáng mai, huyện có cá hội đền kỳ, tui sẽ đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vắng được có hướng xử lý”, ông Hậu nói.

Bà Niêm có chửa nổi tái bổ nhậm do đoàn thanh tra cụm từ huyện tháng 2/2016 kết luận trường học Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 có 4 tía sai phạm, bắt buộc ra cái vẻ ngân sách hơn 16 triệu cùng. Với vai trò là người quản lý, bà Niêm cũng bị kỷ luật khiển trách.

Tuy nhiên, chập chót tháng 3, huyện nhỉ thu chập quyết toan kỷ luật bà Niêm. Phòng giáo dục sau đấy lấy quan điểm được bổ nhậm lại chức tiệm trưởng cho bà mà có chửa đạt.

Phúc Hưng