Hiệu hết chửa thắng bổ nhậm, hơn 200 học trò chẳng có giấy khen

Ngày 28/5, trong suốt lỡi tổng kết niên học mực trường học Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang), bà Vũ Thị Niêm – vốn liếng tiệm trưởng – nói lãi xin lỗi vì có chửa trạng thái giao phần thưởng cho 225 học trò đạt thành tích, do giấy khen chứ có chữ ký mực lãnh đạo trường học.

“Hơn 30 năm trong suốt ngành giáo dục, dò đầu trui đớn đau khi chứng kiến cảnh học trò mực tớ buồn bã ra trớt mà trên tay chứ có phần thưởng xứng đáng. Có em vẫn khóc với bác mẹ thẳng sau đấy”, bà Niêm nói.

Ngoài học trò chứ đặt dìm phần thưởng, trường học có 4 cha đạt thành tích trong suốt học tập, giảng dạy cũng chứ đặt vinh danh.

Hơn 200 học hoá của trường buồn bã, khóc với cha mẹ khi không được nhận phần thưởng. Ảnh: Kiên Lương.

Học hoá trong suốt lỡi tổng kết. Ảnh: Kiên Lương.

Theo bà Niêm, tháng 8/2011, bà đặt Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận bổ nhậm công tiệm trưởng (5 năm). Hiện, vẫn hết thời kì hạn mà bà chứ đặt tái bổ nhậm.

“Về bình diện pháp lý trui chứ đang là tiệm trưởng, chẳng trạng thái ký giấy khen cho học trò và cha mực trường học”, bà Niêm nói và cho biết cũng chẳng trạng thái ủy quyền cho tiệm uỷ thác ký nuốm. Trước đấy, trường học vẫn vắng với danh thiếp ngành chức năng mà doanh nghiệp quản lý chứ phản nghịch buổi.

Ông Phạm Văn Hậu – Phó Chủ ngủm UBND huyện Vĩnh Thuận – cho biết, do ông đi học lắm tháng qua do vậy chứ gắng sự việc. “Sáng mai, huyện có cá hội đền rồng kỳ, trui sẽ đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vắng phanh có hướng xử lý”, ông Hậu nói.

Bà Niêm có chửa đặt tái bổ nhậm do đoàn thanh tra mực huyện tháng 2/2016 kết luận trường học Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 có 4 cha sai phạm, nép ra chiều ngân sách hơn 16 triệu với. Với vai trò là người quản lý, bà Niêm cũng bị kỷ luật khiển trách.

Tuy nhiên, buổi chót tháng 3, huyện vẫn thu buổi quyết toan kỷ luật bà Niêm. Phòng giáo dục sau đấy lấy quan điểm phanh bổ nhậm lại chức tiệm trưởng cho bà mà có chửa đạt.

Phúc Hưng