Học đổ ở Sài Gòn quỳ gối tri ân bố mẹ

Trường khuyến khích mỗi đơn học trò trường đoản cú bỏ đả hay mua đơn khoa quà, đóa hoa gửi tới bác má. Nữ đơm Phương Thảo vẽ vời chân dung má, đồng bó hoa gửi người đơm thành đồng lãi nhắn: “Con cảm ơn má”.

Theo ba Nguyễn Đình Độ, hoạt động nè đều đặn diễn ra suốt 7 năm trường đoản cú khi lập trường và có sự tham lam tham gia đông đủ thứ phụ huynh trường đoản cú TP HCM cho tới cạc tỉnh giấc Quảng Ngãi, Cà Mau…