Học hoá ở Sài Gòn quỳ gối tri ân ba má

Trường khuyến khích mỗi đơn học trò từ bỏ bỏ đánh hay mua đơn huơ quà, đóa hoa gửi tới bố bưng. Nữ đẻ Phương Thảo tai chân dung bưng, đồng bó hoa gửi người đẻ thành cùng lãi nhắn: “Con cảm ơn bưng”.

Theo ba Nguyễn Đình Độ, hoạt động nào đều đặn diễn ra suốt 7 năm từ bỏ khi lập trường và có sự tham lam tham gia đông đủ hạng phụ huynh từ bỏ TP HCM cho tới danh thiếp tỉnh giấc Quảng Ngãi, Cà Mau…