Lần trước tiên lĩnh vực Hóa học thừa nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu

Năm 2017, Bộ Khoa gia tộcc và Công nghệ sẽ giao giải thưởng Tạ Quang Bửu cho PGS.TS Nguyễn Sum (Đại gia tộcc Quy Nhơn) và GS.TS Phan Thanh Sơn Nam (Đại gia tộcc Bách huơ, Đại gia tộcc Quốc gia TP HCM). Hai tấn sĩ có tiến đánh đệ để Hội với Khoa gia tộcc chuyên ngành mực Quỹ phát triển huơ gia tộcc và tiến đánh nghệ nhà nác với Hội với giải thưởng Tạ Quang Bửu kiểm tra cao.

PGS.TS Nguyễn Sum đưa tiễn tới giải thưởng tiến đánh đệ “Về bài toán hit mực Peterson” (On the Peterson hit problem, dvances in Mathematics, Vol. 274, 432-489). Công đệ xọc lĩnh vực Toán gia tộcc để nhận xét xuất sắc khi giải quyết để trường hạp đặc bặt mực giả thuyết “hit” do nhà toán gia tộcc người Mỹ Frank Peterson đề nghị cạch đây hơn 30 năm. Công đệ để thực hành hoàn toàn trong suốt nác do đơn tác giả độc nhất vô nhị là nhà toán gia tộcc Nguyễn Sum.

GS.TS Phan Thanh Sơn Nam là tác giả chính mực tiến đánh đệ huơ gia tộcc “Tổng hạp propargylamine từ bỏ N-methylaniline và alkyne đầu mạch duyệt y con đàng methyl hóa và hoạt hóa trực tiếp liên kết C-H dùng nguyên liệu Cu2(BDC)2(DABCO) đánh xúc tác”.

Công đệ hỉ nghiên cứu áp dụng nguyên liệu sườn hữu cơ – kim khí (MOFs) đánh chồng xúc tác cho tương ứng tổng hạp cạc hạp chồng hữu cơ gia tộc propargylamine. Đặc bặt, tiến đánh đệ hỉ phát hiện ra đơn dời hóa mực N-methilaniline chửa từ bỏng để ban bố. GS.TS Phan Thanh Sơn Nam là người trước tiên để giao giải thưởng Tạ Quang Bửu trong suốt lĩnh vực Hóa gia tộcc.

Lễ giao giải thưởng Tạ Quang Bửu dự định để doanh nghiệp ra thời cơ kỷ niệm ngày Khoa gia tộcc và Công nghệ Việt Nam (18/5/2017) tại Hà Nội.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa gia tộcc và Công nghệ doanh nghiệp dọc năm, khởi đầu từ bỏ 2014, xuể động viên và tôn vinh vinh cạc nhà huơ gia tộcc có kết quả ban bố xuất sắc trong suốt nghiên cứu căn bản xọc lĩnh vực huơ gia tộcc thiên nhiên và kỹ thuật. Giải thưởng góp phần khích xô huơ gia tộcc và tiến đánh nghệ Việt Nam tiếp cận đệ độ quốc tế, tạo tiền đề họp gia nhập và phát triển.

Năm 2017, Quỹ Phát triển huơ gia tộcc và tiến đánh nghệ nhà nác, cơ quan túc trực mực giải thưởng hỉ kết nạp 30 giấy tờ đăng ký. Trong đấy, có 17% nhà huơ gia tộcc nữ và 33% nhà huơ gia tộcc trẻ (dưới 35 tuổi) đăng ký.

Thanh Tâm