Liên tục tằn bị ép giá như, người nuôi trường đoản cú mổ heo nửa

Thôn Lũng Kênh có có hộ nuôi heo, mỗi đơn nhà vài ba chục con. Các trà heo nuôi gối đầu liên lỗ mãng nên chi đơn năm xuất chuồng chừng 6 trà. Gần đây, thương lái ra ra cái vẻ 28.000-32.000 với/kg cho heo moi trú ngụ (heo hử thịt), 16.000-20.000 với/kg hơi (con sống), trong khi trước đấy heo trực tính nửa giá như 50.000-60.000 với/kg hơi. Gia ách chộ giá như thấp quá, đành trường đoản cú mổ heo đưa ra chợ nửa xuể cứu vãn thêm với nguyên.

Bà Chỉ vấy trường đoản cú đun nác rồi mượn người đến mổ heo và mượn người nửa, phí tổn cho mỗi đơn con heo khi đưa ra đến chợ là 400.000 với.