Mưa keo kiết ở Hà Nội và Hòa Bình

Hội dồn gió trên cao kết phù hợp chớ khí rét tăng cường nhỉ hoi mưa rào diện rộng đơn số phận chỗ ở Hà Nội, trong suốt đấy xã Đường Lâm (Sơn Tây) xuất hiện mưa keo kiết chập 16h50, đường kính hột to nhất 2,5 cm.

“Tiếng rần rần trên chèo nhà khiến hết gia đình tao giật thột phăng ra xem, hóa ra là mưa keo kiết. Ban đầu nó rớt lác keo kiếtc, sau đấy tăng dần hết bay số phận lượng và kích tấc”, anh Nguyễn Huy Ba, người dân địa phương nói.

mua-da-o-ha-noi-va-hoa-binh

Mưa keo kiết rớt ở Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Huy Ba.

Mưa keo kiết chỉ diễn ra trong suốt 15 phút, sau đấy trời ơi đất hỡi hảnh nắng. Anh Ba cho biết, nếu như tới 15 năm nay người dân chỗ đây mới để chứng kiến hếtnh tịnh nào là. Trước đây, hột mưa keo kiết chớ có kích tấc to như vậy.

Không chỉ Hà Nội, cận 17h tại đơn số phận huyện như Đà Bắc, Kim Bôi, Cao Phong, Yên Thủy và đô thị Hòa Bình cũng xuất hiện mưa keo kiết trong suốt 5-7 phút, có hột đường kính tới 3 cm. Địa phương đương thống kê thiệt hại.

Cơ quan liêu khí tịnh hếtnh báo, mưa keo kiết có thể tiếp kiến xuất hiện ra mai sau ở miền núi Bắc Bộ do liên quan liêu mức chớ khí rét.

mua-da-o-ha-noi-va-hoa-binh-1

Những hòn keo kiết đủ kích cỡ ở Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Linh.

Tại Việt Nam, mưa keo kiết đền xảy ra ở miền núi hay khu vực áp bể, áp núi, ở cùng tuần tra ít hơn. Hiện tịnh nào là đền ảnh vách trong suốt cạc tháng chuyển tiếp tự vụ lạnh trải qua mùa nóng (tháng 4-6), năng tự vụ nóng trải qua vụ lạnh (tháng 9-11). Sự giật chấp giữa hai vô khối chớ khí rét và rét tạo thành thử những vùng đối lưu rất mạnh, hoi mưa giông kèm cặp mưa đá.