Muôn kiểu tái choán thềm trên phường phố trọng tâm Hà Nội

Từ chót tháng 2, lực lượng chức năng có quận mực tàu Hà Nội vẫn ra quân lập lại thứ tự thị thành. Đến ngày 10/3, danh thiếp quận huyện cùng xê ri ra quân xâm chiếm lại lề đường theo 3 bước: Tuyên lan truyền vận hễ cho thời kì thực hành; thông tin, nhắc nhỏm sai phạm và cho thời kì khắc phục; doanh nghiệp thẩm tra, xử phát cưỡng chế và duy trì thứ tự công cộng.

Để xâm chiếm lại lề đường, lãnh đạo thị thành có dò khẳng định, Hà Nội chẳng thể “ra quân rần rộ, đả ầm ĩ” mà giả dụ tiến hành bài bản, bền chí.