Muôn kiểu tái giành thềm trên phố phường trọng điểm Hà Nội

Từ chót tháng 2, lực lượng chức năng giàu quận hạng Hà Nội vẫn ra quân lập lại thứ tự tỉnh thành. Đến ngày 10/3, danh thiếp quận huyện với xê ri ra quân choán lại lề đường theo 3 bước: Tuyên lan truyền vận hễ cho thời kì thực hành; thông tin, nhắc sai phạm và cho thời kì khắc phục; công ty soát, xử vạc cưỡng chế và duy trì thứ tự công cộng.

Để choán lại lề đường, lãnh đạo thị thành giàu bận khẳng định, Hà Nội chẳng thể “ra quân rần rộ, đả ồn ã” mà giả dụ tiến hành bài bản, bền chí.