Mưu đâm ra đồng nghề nghiệp ngứt me trên hò Sài Gòn

“Gặp lượng nà trái xum quê thời ngày ấy chỉ cần ngắt 4 lượng là đủ chỉ tiêu. Ngày nà đừng may mắn, có khi đi vòng vù mấy tuyến đàng cũng chứ thu hoạch xuể nhiều”, ông Nguyễn Văn Tám, người thứ yếu cho ông tiếp chuyện, cho biết.