Nam hoá kiếm 10 tử vong khi tắm bể ngày lễ

Nhóm học trò cỡ 10 trường học THPT Nguyễn Huệ ở TP Tuy Hòa thắng y học cơ hội lỡi, rủ rau tới bãi biển tại tụi 9 nhởi bề 30/4. Trong chập tắm, em Nguyễn Xuân Thạch (16 tuổi) gặp nếu dòng nước sâu, chới với rồi bị thu hút ra xa.

Những học trò còn lại hoảng hốt về đi ngần người giúp nâng, cỡ bạn, mà lại chẳng chộ. Hơn 30 phút, thây nạn nhân trôi ra bờ, thắng bàn giao cho gia đình lo thùng.

An Phước