Nam hoá ngần 10 tử vong khi tắm bể ngày lễ

Nhóm học trò khoảng 10 trường học THPT Nguyễn Huệ ở TP Tuy Hòa đặng nó học nhịp lỡi, rủ rau tới bãi biển tại hát tuồng 9 nhởi bề 30/4. Trong chập tắm, em Nguyễn Xuân Thạch (16 tuổi) gặp giả dụ dòng nước sâu, chới với rồi bị vấn ra xa.

Những học trò còn lại hoảng hốt bay đi từng người giúp nâng, chừng bạn, cơ mà chẳng chộ. Hơn 30 phút, thây nạn nhân trôi ra bờ, đặng bàn giao cho gia đình lo áo quan.

An Phước