Ngôi trường học kiến trúc Pháp lùng là bệnh viện ở Sài Gòn

Khi mới lập, nữ sinh Trưng Vương học nhất thời tại Trường nữ sinh Gia Long (nay là THPT Nguyễn Thị Minh Khai). Năm 1957, dài chính thức phai tại căn số 3 đàng Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.