Nhà gỗ 30 tỷ ở Hà Tĩnh

Chủ nhân dịp ngôi nhà năm nay 74 thời đoạn, lùng là chủ đơn công ty. Ông cho biết, ngôi nhà 5 trên dưới, cao 20 m, đặng dựng tự 22 trói buộc gỗ sao xanh có xuất xứ tự Lào.

Hiện ngôi nhà căn bản hoàn tất sau hơn đơn năm thi công, với tổng kinh phí lùng 30 tỷ với.