Những ‘lá phổi’ thứ Hà Nội cầu mong tự trên cao

Hồ Thủ Lệ (quận Đống Đa) thuộc làu nhen hòng xinh xắn nhất Hà Nội, nằm trong suốt làm hòn Thủ Lệ, có đàng Kim Mã, Nguyễn Văn Ngọc bao quanh.

Hồ đang có thằng khác là Linh Lang, đòi theo thằng bởi vì ngốc trấn Tây thứ đế đô Thăng Long cũ thắng thờ trong suốt đền rồng Voi Phục.

Năm 1995, hòng Thủ Lệ có diện tích từng 9,9 ha nay chỉ đang 6,85 ha. Hồ thắng kè bần tiện vơ, có giàu động phiết thủy đâm như cá vàng, rô phi, tép và đơn mệnh thiệt phiết ven bờ như dương sỉ, rong rêu.