Nước sinh hoạt tắt cấn như vun cua ở khu dân cư Hà Nội

“Gia ách trui giả dụ mua nác đóng chai đặng ăn uống sinh hoạt, hử giả dụ sử dụng nác có màu đặng tắm. Có điều tắm khúc thời ngứa ngáy, may có chửa bị ghẻ lở”, chị Tô Hồng Nhật, dải 21 hát bộ Yên Sở bức xúc nói.