Quảng Bình không trung doanh nghiệp thi hoa hậu thế giới ở hễ Thiên Đường

quang-binh-khong-to-chuc-thi-hoa-hau-the-gioi-o-dong-thien-duong

Động Thiên Đường chả đặng chọn lọc đả chấm thi. Ảnh: Hoàng Táo

Ngày 19/4, tỉnh giấc Quảng Bình ra văn bản chọn lọc khu y dưỡng 5 sao ven bể Sunspa Resort (đặt tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) đả địa chấm công ty phần thi trang phủ phục dân tộc, trong suốt phạm vi cược thi Hoa hậu hĩ hòa bình thế giới.

Việc chọn lọc nào phanh bảo đảm tâm tính chuyên nghiệp hạng cược thi, cũng như phủ phục vụ đông đảo khán giả, đồng thì góp phần truyền bá, giới thiệu tài nguyên du lịch bể hạng TP Đồng Hới.

Quảng Bình đặng chọn lọc công ty phần thi trang phủ phục dân tộc hạng cược thi Hoa hậu hĩ hòa bình thế giới, dự định công ty 15-19/10, đồng sự dự hạng 80-90 thí sinh tới tự giàu nhà nước, xứ bờ cõi.

Sở Du lịch tỉnh giấc đề nghị 2 địa chấm công ty thi là đụng Thiên Đường và khu y dưỡng 5 sao ven bể. Phương án Thiên Đường đặng kiểm tra độc đáo, tạo sự dị biệt, đả trổi tài nguyên hang đụng hạng Quảng Bình, mà lại sẽ thúc đẩy tới danh thiếp giá trị, đả đổi thay môi trường tự nhiên.

Động Thiên Đường nằm trong suốt chia khu rừng hồi phủ phục sinh thái, thuộc lòng xứ lõi núi đá vôi hạng vườn nhà nước Phong Nha – Kẻ Bàng – di sản tự nhiên thế giới. Động đặng phát hiện năm 2005 đồng tổng bề trường 31,4 km.

Hoàng Táo