Sai phạm hơn 8 tỷ cùng tại trường cao đẳng ở xứ Tây

Ngày 26/4, Thanh tra thức giấc Sóc Trăng có kết quả thanh tra sai phạm Về việc thực hành chính sách, luật pháp tài chính và xây dựng căn bản tại trường học Cao đẳng Cộng cùng Sóc Trăng, mệnh tiền lên tới 8,5 tỷ cùng.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng - nơi để xảy ra xạy phạm tài chính hàng tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hưng

Trường Cao đẳng Cộng cùng Sóc Trăng – chỗ xảy ra xạy phạm tài chính dãy tỷ cùng. Ảnh: Phúc Hưng.

Thanh tra kết luận, thì kì qua, trường học tính sổ không trung đầy đủ chứng từ 2,3 tỷ cùng, ăn nhập pháp hóa chứng từ tính sổ không trung đúng quy toan cận 1,4 tỷ, chi tiền quản lý lùng không trung theo quy toan 1,25 tỷ… Riêng đi xây dựng căn bản cũng sai phạm dãy trăm triệu cùng.

Hiệu cả trường học Cao đẳng Cộng cùng Sóc Trăng – kiêm bí thơ Đảng ủy Đoàn Thiện Tài có nghĩa vụ thu hồi, đôn đốc thu hồi hơn 4 tỷ cùng.

Thanh tra cũng kiến nghị UBND thức giấc Sóc Trăng chỉ đạo kiểm điểm tập thể và 10 cá nhân chủ nghĩa tại trường học, cùng danh thiếp công ty thường trực thuộc làu; đồng thì, dời giấy tờ qua cơ quan điều tra đối xử cùng sai phạm liên hệ tới tính sổ chứng từ không trung đúng thực tiễn, dùng ra mục tiêu cá nhân chủ nghĩa.

Hồi tháng trước, Chi cỗ Phòng Hành chính Tổng ăn nhập mực tàu trường học kỷ luật Đảng đối xử cùng ông Tài lạ hình thức khiển trách.

Người đứng đầu trường học bị cáo nép vi phạm đạo đức đàng mệnhng, khi cùng thuộc làu vội đi nhậu trong suốt hiện tiến đánh việc, khiến đơn cán cỗ “múa dao” do mâu thuẫn nội cỗ khi say.

Phúc Hưng