Sao cóp đả đệ nghiên cứu, trưởng phòng văn hóa bị cảnh cáo

Sáng 11/4, Văn phòng chống Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh cho biết, Sở nào thoả ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Trung Hà, Trưởng phòng chống Quản lý di sản tại sao cóp làm đệ nghiên cứu khoa học. Sau thời kì bị ách chỉ, bây giờ ông Hà thoả đi làm thông thường.

Trước đấy ngày 9/1, Đại học Sư phạm Nghệ tường thuật Trung ương thừa nhận nổi một kiến nghị thứ bà Phan Thị Thúy Vân (cán cỗ Ban Quản lý di tích danh nổi Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh) đề đạt việc ông Nguyễn Trung Hà (nguyên là học viên khóa 2, thạc sĩ Quản lý Văn hóa) thoả sao cóp gần như tất kết quả làm đệ nghiên cứu khoa học vội tỉnh giấc thứ Sở Văn hóa tỉnh giấc Quảng Ninh năm 2008 do bà Vân làm chủ nhiệm, nhưng mà chả nổi cho phép. Tên làm đệ là “Nghiên cứu, phủ phục dựng, đề nghị biện pháp bảo tàng, phát huy lỡi họp truyền thống ách Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh giấc Quảng Ninh”.

Nhà trường học thoả vách lập họp đồng giám định và kết luận, luận văn thứ ông Nguyễn Trung Hà chả đạt đề nghị vì vi phạm quy chế huấn luyện thạc sĩ. Ngày 13/2, Đại học Sư phạm Nghệ tường thuật Trung ương ban hành ta quyết định thu hồi, hủy bỏ cọ tốt nghiệp thạc sĩ đối xử cùng ông Nguyễn Trung Hà.

Ngày 20/2, ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa Quảng Ninh, ký quyết định ách chỉ làm việc ông Nguyễn Trung Hà nhằm kiểm điểm. Trong thời kì ông Hà bị kỷ luật, bà Bùi Thị Giang, Phó phòng chống Quản lý di sản lâm thời điều hành ta làm việc thứ phòng chống nào.

Minh Cương