Sơn Trà – bán đảo duy nhất vô nhuỵ Việt Nam

“Nếu bán đảo Sơn Trà bị báng lên lớp áo là những khu nó dưỡng, khách sạn, resort theo bản quy hoạch thời cận đơn bán màu xanh mực Sơn Trà sẽ biến chết thật, nữ vương linh nghiệm hết bị xâm hại môi trường sống nghiêm trọng, kèm cặp theo có nguy cơ phăng hệ sinh thái, rịa san hô”, ông Vinh lo sợ.

Ngày 21/3, ông Vinh gửi dạ ấu thơ tới Thủ tướng mạo, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch nhà nước bán đảo Sơn Trà. Thủ tướng mạo chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết hợp đồng UBND TP Đà Nẵng coi xét. Chiều 11/5, Tổng cục cằn Du lịch đánh việc đồng bên hiệp họp song không trung chừng thắng ngôn ngữ chung.

Phó tổng cục cằn hết Du lịch Hà Văn Siêu bảo vệ ý kiến bản quy hoạch thắng đánh đúng quy đệ trình và mới ban hành cho nên chẳng thể chữa. Ngay hôm sau, Phó thủ tướng mạo Vũ Đức Đam có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, UBND TP Đà Nẵng đánh việc đồng bên Hiệp họp du lịch Đà Nẵng trên ý thức “cầu thị” và “ban bố rộng rãi cho công luận”.