Thủ tướng tá đề nghị thẩm tra việc lấy gắt nông nghiệp xây khách sạn

Trước đấy, ngày 2/4, Thủ tướng mạo thừa nhận phản ảnh mực tàu người dân tại 2 xã Vĩnh Thịnh và An Tường, huyện Vĩnh Tường chạy việc tỉnh giấc Vĩnh Phúc gấp cáu nông nghiệp cho công ty công du lịch, xây khách sạn, chấm vui nhởi, sân golf…

Thủ tướng mạo trao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, kết hợp cùng Bộ Tài cựu và Môi trường học, UBND tỉnh giấc Vĩnh Phúc và cạc cơ quan can dự rà, xử lý nội dung phản ảnh.

Xuân Hoa