Thung lũng Silicon Việt Nam hỗ trợ tìm hiểu sâu chạy khởi nghiệp

Ngày 10/4, chương đệ trình VSV Investor Bootcamp trêu chòng đề án Thung lũng Silicon Việt Nam (Vietnam Silion Valley – VSV) ngữ Bộ Khoa học và Công nghệ mở màn tại Hà Nội với sự tham dự ngữ có chuyên gia và đại diện danh thiếp vườn ươm, trọng tâm ươm tạo khởi nghiệp, doanh nghiệp và vô kể trường học đại học. Chương đệ trình phanh công ty trong suốt 5 ngày, từ bỏ ngày 10 tới 14/4.

thung-lung-silicon-viet-nam-ho-tro-tim-hieu-sau-ve-khoi-nghiep

Bà Thạch Lê Anh, chủ nhiệm đề án Vietnam Silicon Valley là đơn trong suốt những chuyên gia tham dự giảng dạy trong suốt chương đệ trình. Ảnh: Thanh Tâm

Với thông điệp “Trở vì vậy chuyên nghiệp hơn với VSV”, danh thiếp chuyên gia tại VSV Investor Bootcamp sẽ sử dụng danh thiếph thức giảng dạy phối hợp giữa lý thuyết và thật hiện, san sớt kinh nghiệm thật tiễn chân can hệ tới hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Chương đệ trình phanh xây dựng được cung vội tri thức, kỹ hay là và màng lưới giúp người tham dự có phanh nền móng chắc chắn khi hỗ trợ, đầu tư ra Startup hay là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho công ty ngữ trui. Đó cũng là cơ sở giúp doanh nghiệp Startup dễ dàng hơn trong suốt việc kêu gọi vốn liếng và thừa nhận phanh sự cố thu hút, hỗ trợ hiệu quả hơn, qua đấy giảm tỷ lệ thất bại.

Bà Thạch Lê Anh, chủ nhiệm đề án VSV, cho biết tiếp chuyện triển khai VSV là nội dung quan yếu trong suốt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhà nước tới năm 2025” ngữ Chính tủ và chương đệ trình VSV Investor Bootcamp là đơn trong suốt những hoạt động to ngữ đề án.

“Chương đệ trình hy vọng có thể cung vội biện pháp giúp danh thiếp cá nhân chủ nghĩa và công ty trở thành ta chuyên nghiệp hơn khi tham dự đầu tư cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Startup”, bà Lê Anh nói.

Vietnam Silicon Valley (VSV) – Đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon ngữ Bộ Khoa học và Công nghệ tại Việt Nam, phanh chủ xướng từ bỏ năm 2013 với sứ mạng cùng hành ta và hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đây là doanh nghiệp đi đầu trong suốt việc triển khai mô hình Tổ chức thú vị ẩy kinh dinh VSVA (VSV Accelerator) đầu tư vốn liếng mồi cho hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Startup), công ty kết tiếp kiến và huấn luyện cho hơn 300 nhà đầu tư, cố thu hút và sáng lập hòn.

Thanh Tâm