Tỉnh này trồng tỉa lắm que long nhất Việt Nam?

tinh-nao-trong-nhieu-que-long-nhat-viet-nam

Trái que long. Ảnh: T.L

Câu 1: Tỉnh nà còn có diện tích trồng trọt lượng que long to nhất trưởng nác?

a. Khánh Hòa

b. Ninh Thuận

c. Bình Thuận