Tỉnh nè trồng trỉa lắm que long nhất Việt Nam?

tinh-nao-trong-nhieu-que-long-nhat-viet-nam

Trái que long. Ảnh: T.L

Câu 1: Tỉnh nào là đương có diện tích trồng trỉa lượng que long to nhất hết nác?

a. Khánh Hòa

b. Ninh Thuận

c. Bình Thuận