TP HCM thu hồi nhà đánh mùa sai mục tiêu

Trong chương đệ trình chống phung phí nhỡ xuể ban hành, UBND TP HCM khẳng toan tự nay tới năm 2020 sẽ thu hồi 100% nhà đả mùa sử dụng chứ đúng đích, đối tượng.

Thành phố xá cũng hạn chế mua trang thèm thuồng bị mắc tiền; chỉ mua ôtô chuyên sử dụng. Với ôtô bây giờ có, tỉnh thành sẽ rà rà lại theo tiêu chuẩn quy toan, phải dư sẽ nửa nạp ngân sách.

Kế hoạch tiện tặn cụm từ tỉnh thành đang có việc cam kết hạn chế đả ty lỡi họp, ngày họp sử dụng tiền ngân sách; giảm tối thiểu 12% kinh phí họp nghị, tiếp chuyện khách… Chấm ngưng tất cả việc đả ty lỡi phépng thổ, khánh thành cạc đả đệ trình xây dựng căn bản; ngoại trừ cạc đả đệ trình quan yếu nhà nước, có ý nghĩa quan yếu.

Để thực hành những đích đưa tiễn ra, UBND TP HCM sẽ tăng cường que, rà và xử lý nghiêm cạc vi phạm.

Trung Sơn