Trận địa pháo bông ở Đà Nẵng trước hiện giờ khai hỏa

DIFF 2017 sẽ biểu diễn ra 5 tối danh thiếp ngày 30/4, 20/5, 27/5, 3/6 và 24/6.

Lễ họp pháo bông quốc tế Đà Nẵng để doanh nghiệp tự năm 2008, mỗi một bận diễn ra đều vấn dính dấp chục ngàn người xem.