Trưởng buồng tài chính huyện bị cảnh cáo vì sử dụng xe làm đi lỡi đền rồng

Bí thơ từ Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) Bùi Thị Mười cho biết, lãnh đạo huyện lỡ kỷ luật cảnh cáo ông Lê Công Thành, Trưởng buồng tài chính, do dùng xe đả sai mục tiêu.

truong-phong-tai-chinh-huyen-bi-canh-cao-vi-dung-xe-cong-di-le-den

Chiếc xe đả hạng UBND huyện Thạch Thành đậu trong suốt khuôn hòn thường Nưa – Am Tiên hôm 13/4. Ảnh: Lam Sơn.

Trước đấy sáng 13/4, chiếc xe bể xanh (BKS 36B-1166) trêu quản lý hạng UBND huyện Thạch Thành đậu trong suốt khuôn hòn di tích nhà nước thường Nưa – Am Tiên (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Ông Thành với nhen nhóm 6 – 7 cán bộ, hòn chức buồng Tài chính huyện bước xuống mua bầy lỡi dưng nhang. Hoạt rượu cồn hạng nhen nhóm người nào là diễn ra trong suốt hiện hành chính và bị ghi ảnh.

Theo thông tỏ đệ trình hạng những người liên hệ, chiếc xe để huyện cứt cho cán bộ buồng tài chính đi đả việc ở đô thị Thanh Hóa. Đoàn đả việc do ông Thành dẫn đầu, sau khi đoạn việc, buồng tài chính huyện Triệu Sơn mời nhen nhóm cán bộ Thạch Thành lên nhởi, ăn cơm và gạnh ra thường Am Tiên tham quan.

Đầu tháng 2, Thủ tướng tá hả ban hành chỉ thị đề nghị danh thiếp địa pnhang tuyệt đối chớ đi lỡi họp trong suốt hiện hành chính, chớ dùng xe đả đi lỡi họp (trừ trường hợp thật thi nhiệm vụ), chớ tổ chức liên hoan tương tác tới thời kì và hiệu quả đả việc.

Lê Hoàng