Truy biếu kè ngợi khen cho học trò quên mình cứu bạn

Ngày 6/5, ông Ngũ Duy Anh, Vụ cả Công tác học trò sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đả cả đoàn công việc hỉ tới thăm hỏi danh thiếp gia đình có học trò tử vong trong suốt mùa mát nác tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Đại diện đoàn hỉ giao Bằng ngợi khen mức Bộ Giáo dục truy hỏi cho em Nguyễn Văn Thao (học trò THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình) – người anh dũng quên mình cứu bạn.

Vụ cả Công tác học trò sinh viên hỉ biểu dương hành động cao đẹp mức em Thao, cùng thì đề nghị Sở Giáo dục thức giấc Thái Nguyên kết hợp đồng danh thiếp ban ngành can hệ công ty khởi động, tuyên truy hỏiền phăng nép gương quên mình cứu người bị nàn mức em…

truy hỏi-tang-bang-ngợi khen-cho-hoc-sinh-quen-minh-cuu-ban

Ông Ngũ Duy Anh giao Bằng ngợi khen truy hỏi cho em Nguyễn Văn Thao tới người cơ thể trong suốt gia đình.

Trước đấy bề 2/5, dóm học trò tìm 12A5 trường học THPT Điềm Thụy rủ rau tới khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui nhởi. 7 em, trong suốt đấy có Thao, bị rôm chân xẻ xuống sông.

Sau khi lên tiếng kêu cứu, 4 em hỉ nổi người dân và danh thiếp bạn trên bờ kéo lên, em Thao biết bơi và nuốm lực cứu 2 bạn còn lại. Do quá mát lực nên chi Thao và 2 bạn tử vong.

Theo Vietnam+