Truy biếu lạ ngợi khen cho học trò quên mình cứu bạn

Ngày 6/5, ông Ngũ Duy Anh, Vụ cả Công tác học trò sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công cả đoàn công việc nhỉ tới thăm hỏi cạc gia đình có học trò tử vong trong suốt mùa mát nác tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Đại diện đoàn nhỉ giao Bằng ngợi khen cụm từ Bộ Giáo dục tầm nã biếu em Nguyễn Văn Thao (học trò THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình) – người dũng mãnh quên mình cứu bạn.

Vụ cả Công tác học trò sinh viên nhỉ biểu dương hành động cao đẹp cụm từ em Thao, đồng thì đề nghị Sở Giáo dục thức giấc Thái Nguyên kết hợp đồng cạc ban ngành can dự công ty khởi động, tuyên tầm nãền phứt bắt gương quên mình cứu người bị nàn cụm từ em…

tầm nã-tang-bang-ngợi khen-cho-hoc-sinh-quen-minh-cuu-ban

Ông Ngũ Duy Anh giao Bằng ngợi khen tầm nã biếu em Nguyễn Văn Thao tới người cơ thể trong suốt gia đình.

Trước đấy bề 2/5, tốp học trò tìm kiếm 12A5 trường học THPT Điềm Thụy rủ rau tới khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui nhởi. 7 em, trong suốt đấy có Thao, bị rôm chân té xuống sông.

Sau khi lên tiếng kêu cứu, 4 em nhỉ để người dân và cạc bạn trên bờ kéo lên, em Thao biết bơi và ráng lực cứu 2 bạn còn lại. Do quá mát lực bởi vậy Thao và 2 bạn tử vong.

Theo Vietnam+