Truy biếu văn bằng ngợi khen cho học trò quên mình cứu bạn

Ngày 6/5, ông Ngũ Duy Anh, Vụ hết Công tác học trò sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công hết đoàn công việc hả tới thăm hỏi cạc gia đình có học trò tử vong trong suốt mùa mát nác tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Đại diện đoàn hả giao Bằng khen ngợi ngữ Bộ Giáo dục truy nã cho em Nguyễn Văn Thao (học trò THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình) – người gan dạ quên mình cứu bạn.

Vụ hết Công tác học trò sinh viên hả biểu dương hành động cao đẹp ngữ em Thao, cùng thì đề nghị Sở Giáo dục thức giấc Thái Nguyên kết hợp đồng cạc ban ngành liên can công ty khởi động, tuyên truy nãền dận bức gương quên mình cứu người bị nàn ngữ em…

truy nã-tang-bang-khen ngợi-cho-hoc-sinh-quen-minh-cuu-ban

Ông Ngũ Duy Anh giao Bằng khen ngợi truy nã cho em Nguyễn Văn Thao tới người thân thể trong suốt gia đình.

Trước đấy bề 2/5, nhen nhóm học trò tìm kiếm 12A5 dài THPT Điềm Thụy rủ rau tới khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui nhởi. 7 em, trong suốt đấy có Thao, bị rôm chân bổ xuống sông.

Sau khi lên tiếng kêu cứu, 4 em hả tốt người dân và cạc bạn trên bờ kéo lên, em Thao biết bơi và cầm lực cứu 2 bạn còn lại. Do quá mát lực cho nên Thao và 2 bạn tử vong.

Theo Vietnam+